Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mokrý HájHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Igor Dirgas

Adresa: Mokrý Háj 101

Milan Huťťa

Adresa: Mokrý Háj 190

Vladimír Kolínek

Adresa: Mokrý Háj 134

Petra Kosíková

Adresa: Mokrý Háj 108

David Schiller

Adresa: Mokrý Háj 22

Štefan Tokoš

Adresa: Mokrý Háj 178

Jaroslav Vávra

Adresa: Mokrý Háj 96


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Mokrom Háj má 7 poslancov.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

starostu,

zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ZMO Záhorie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka