Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mokrý HájHľadať
 
 

Kompetencie a poskytovane služby

Kompetencie a poskytované služby

Spôsob zriadenia obce:

Obec Mokrý Háj bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej repubiky)

 

Tieto právne normy upravujú postoj obce k nasledovným oblastiam:

 

Právnická osoba (majetok, rozpočet, miestne dane, poplatky)

Medzinárodná, cezhraničná a vnútroštátna spolupráca

Hlasovanie obyvateľov, orgány, verejné zhromaždenie

Záväzné nariadenie, stanoviská,

Komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň,čistota, ochrana prírody

Komunálny odpad, odkanalizovanie, zásobovanie elektrikou, teplom, plynom, vodou

Územné plánovanie, stavebné konanie, miestny rozvoj

Bývanie, predškolské zariadenia, sociálne služby, kultúra,

Organizačná štruktúra obce:

  • Orgánmi obce Mokrý Háj sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
  • Starosta obce Mokrý Háj je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
  • Obecné zastupiteľstvo obce Mokrý Háj je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • Obecná rada
  • Komisie obecného zastupiteľstva a to:

- finančná komisia

- komisia školstva, kultúry a športu

- komisia životného prostredia, verejného poriadku a sťažností

- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce


 

Zákonné kompetencie starostu obce a obecného zastupiteľstva

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ZMO Záhorie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka